Publication Profile

Yan, Jianzhong, Ziyan Yang, Zanhong Li, Xiubin Li, Liangjie Xin, Laixiang Sun. 2016. “Drivers of cropland abandonment in mountainous areas: A household decision model on farming scale and a case study of Southwest China.” Land Use Policy

Researchers